Supply

Historie

Pivovar založil Vilém z Rožmberka v roce 1590, potom ho přestavěla hrabata z Buquoy. „V druhé polovině 19. století vyhořel, následovala nákladná rekonstrukce a dům dostal současnou podobu. Nicméně s ohledem na sílu schwarzenberských pivovarů už se nevyplatilo ho provozovat samostatně, aproto ho propachtovali soukromníkům. Za první republiky přišla ještě větší krize a pivo se nakonec přestalo vařit úplně. Díky Národní jednotě pošumavské vznikl v pivovaru za první republiky hotel s názvem Český dům. Ten byl dokonce ve své době považován za nejmodernější hotel na Šumavě. Po roce 1948 začal cenný historický objekt chátrat. Byla v něm ubytovna a nakonec chvíli i diskotéka. Nakonec ho získal soukromý investor a vybudoval pivovar do podoby, jakou má dnes.

Zpět do obchodu